GLib.markup_error_quark

function markup_error_quark(): GLib.Quark {
    // Gjs wrapper for g_markup_error_quark()
}
  
Returns